شقایق باقری

21فروردین
سوم تا نهم اردیبهشت ماه

سوم تا نهم اردیبهشت ماه

آنسامبل اپرای آیریک، اپرت «رودابه» را در طی روزهای سوم تا نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در سالن رودکی به روی صحنه خواهد برد.
+صحبت های «شقایق باقری» بازیگر نقش رودابه