شعر سید علی صالحی

07اسفند
دعای یک شاعر برای محمدرضا شجریان/ سید علی صالحی برای خسرو آواز ایران شعری سرود

دعای یک شاعر برای محمدرضا شجریان/ سید علی صالحی برای خسرو آواز ایران شعری سرود

سید علی صالحی، شاعر و نویسنده شناخته شده کشورمان، برای خسرو آواز ایران شعری سرود.