ششمین جشنواره هنر مقاومت

۲۴آبان
تیزر ششمین جشنواره هنر مقاومت رونمایی شد
آنلاین ببینید

تیزر ششمین جشنواره هنر مقاومت رونمایی شد

جشنواره، تیزر ششمین جشنواره جهانی «هنر مقاومت» که حاوی اطلاعات بخش‌های مختلف جشنواره است، رونمایی شد.