شرین مهاجر

25مرداد
«چهل سالگی» شروین مهاجر آلبوم شد/  انتشار به صورت فلش ١۶ گیگ
«چهل سالگی» آرشیوی از ۲۴ سال فعالیت هنری من است

«چهل سالگی» شروین مهاجر آلبوم شد/ انتشار به صورت فلش ١۶ گیگ

شروین مهاجر از انتشار آلبوم «چهل سالگی» گفت که آرشیوی تصویری و سفرنامه ای از ۲۴ سال فعالیت هنری اوست.