شرکت پارسه سروش فردوسی

13بهمن
به آهنگسازی، نوازندگی و تنظیم «رامتین کاکاوندی»

به آهنگسازی، نوازندگی و تنظیم «رامتین کاکاوندی»

آلبوم «پلی بسوی خورشید» به آهنگسازی و نوازندگی «رامتین کاکاوندی» از سوی شرکت «پارسه سروش فردوسی» منتشر شد.