شبکه خبر

۱۷مهر
روایت تلویزیون از خبر درگذشت شجریان پس از یک دهه ممنوع التصویری این استاد فقید

روایت تلویزیون از خبر درگذشت شجریان پس از یک دهه ممنوع التصویری این استاد فقید

شبکه خبر پس از یک دهه ممنوع التصویری محمدرضا شجریان در تلویزیون گزارشی را به زندگی این خواننده فقید اختصاص داد.

۲۰اردیبهشت

پرسش جالب المیرا شریفی مقدم از همسرش داود عابدی روی آنتن زنده: مثل زلزله قبلی که بچه‌ها را در صندوق نخواباندی؟

پرسش جالب المیرا شریفی مقدم از همسرش داود عابدی روی آنتن زنده: مثل زلزله قبلی که بچه‌ها را در صندوق نخواباندی؟