شبهای موسیقی فرشته

۱۹مرداد
از بهرام دهقانیار تا بهنام ابوالقاسم در شب‌های موسیقی

از بهرام دهقانیار تا بهنام ابوالقاسم در شب‌های موسیقی

سلسله برنامه‌های «شب‌های موسیقی فرشته» با همکاری مجله موسیقی «کادانس» در این مجموعه فرهنگی، هنری برگزار خواهد شد.