شارلیز ترون

۱۳آذر
واکنش شارلیز ترون

مرگ یکی از شرورترین ضدقهرمان های تاریخ سینما

مرگ یکی از شرورترین ضدقهرمان های تاریخ سینما

۱۸اسفند

بدترین آسیب‌دیدگی‌های بازیگران سینما سرِ صحنه فیلمبرداری

بدترین آسیب‌دیدگی‌های بازیگران سینما سرِ صحنه فیلمبرداری