سی و یکمین شماره فرهنگ و آهنگ

۰۷مرداد
پس از یک وقفه ۵ ساله

پس از یک وقفه ۵ ساله

سی یکمین شماره از مجله تخصصی موسیقیِ «فرهنگ و آهنگ» پس از یک وقفه پنج ساله راهی بازار شد.
+این مجله به صاحب امتیازی «کیوان فرزین» و سردبیری «بهرنگ تنکابنی» منتشر شده است