سی ان ان

۱۰خرداد

بازداشت مجری «CNN» در برنامه زنده!

بازداشت مجری «CNN» در برنامه زنده!

۲۴اردیبهشت

رپر مشهور آمریکایی به ضرب گلوله کشته شد

رپر مشهور آمریکایی به ضرب گلوله کشته شد

۲۵مرداد

شیرزاد بزرگمهر درگذشت

شیرزاد بزرگمهر درگذشت