سیل لرستان

۱۷فروردین
امین عباسیان خبر داد: تلاش هنرمندان لرستان برای التیام سیل‌زدگان

امین عباسیان خبر داد: تلاش هنرمندان لرستان برای التیام سیل‌زدگان

مدیر انجمن موسیقی استان لرستان با اشاره به اوضاع نامناسب روحی مردم مناطق سیل‌زده استان لرستان از برنامه‌ریزی برای برگزاری چند کنسرت حمایتی پس از آرام‌تر شدن اوضاع خبر داد.

۰۷فروردین

هنرمندان با سیل همراه شدند

هنرمندان با سیل همراه شدند