سید محمد موسوی

۲۲مهر
آموزش خوانندگان در هشتاد و چهارمین فصلنامه «ماهور» بررسی شد

آموزش خوانندگان در هشتاد و چهارمین فصلنامه «ماهور» بررسی شد

هشتاد و چهارمین فصلنامه موسیقی «ماهور» به مدیریت محمد موسوی و سردبیری ساسان فاطمی با محورهای مختلف از جمله نحوه آموزش خوانندگان در مواجهه با شعر در دسترس مخاطبان قرار گرفت.