سید محمدمجتبی حسینی

۲۱مرداد
لطفا نغمه ها را جدی بگیرید | گشایش درهای گفتگو با فرزندان ایران

لطفا نغمه ها را جدی بگیرید | گشایش درهای گفتگو با فرزندان ایران

سید محمدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه برگزاری دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پیامی را منتشر کرد.