سید حسین اینانلو

۱۰بهمن
آثار شفیعی کدکنی توسط مظفر شفیعی خوانده می‌شود

آثار شفیعی کدکنی توسط مظفر شفیعی خوانده می‌شود

گروه موسیقی «روشنا» به آهنگسازی حسین اینانلو و خوانندگی مظفر شفیعی در چارچوب برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر به اجرای برنامه می پردازد.