سیدمحمدمجتبی حسینی

۱۷دی
«کمالِ هنر در آیینگی است. هنرمندان نیز، کمال خود را در صافی و صفا می‌جویند»

«کمالِ هنر در آیینگی است. هنرمندان نیز، کمال خود را در صافی و صفا می‌جویند»

سیدمحمدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سی‌ و سومین جشنواره‌ موسیقی فجر پیام داد.