سیدامیر سیدزاده

۰۶خرداد

دفاع تمام قدِ حاجی مالکیِ «پایتخت» از محسن تنابنده

دفاع تمام قدِ حاجی مالکیِ «پایتخت» از محسن تنابنده

۰۳خرداد

سیدزاده: بدجوری تنابنده را اذیت کردند، ولی امیدوارم «پایتخت۷» را بسازد

سیدزاده: بدجوری تنابنده را اذیت کردند، ولی امیدوارم «پایتخت۷» را بسازد