سیداحمد حسینی

۱۷اردیبهشت
سیداحمد حسینی: جشنواره موسیقی نواحی به بازگشت هویت و اصالت کمک می‌کند

سیداحمد حسینی: جشنواره موسیقی نواحی به بازگشت هویت و اصالت کمک می‌کند

یک پژوهشگر موسیقی گفت: در ایران، رنگین‌کمان اقوام وجود دارد که هر کدام از این اقوام، موسیقی زیبای خود را دارند، این‌طور نیست که موسیقی یک منطقه عالی و موسیقی منطقه‌ای دیگر ضعیف باشد. موسیقی همه مناطق زیبایی خود را دارد. این موسیقی‌ها باید حفظ شوند تا ایران همیشه رنگی بماند.
+دهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی ایران با محوریت منظومه‌خوانی از ششم تا نهم تیرماه ۱۳۹۶ در کرمان برگزار خواهد شد