سیامک قطاعی

۱۰خرداد
سیامک قطاعی از فعالان تئاتر و موسیقی دار فانی را وداع گفت
بر اثر بیماری سرطان؛

سیامک قطاعی از فعالان تئاتر و موسیقی دار فانی را وداع گفت

سیامک قطاعی از فعالان جوان تئاتر و موسیقی صبح امروز دوشنبه ۱۰ خرداد و در ۳۹ سالگی چشم از جهان فروبست.