سیامک سپهری

۱۴تیر

سیامک سپهری خبر داد:

سیامک سپهری از انتشار آلبوم بعدی گروه رستاک که به موسیقی مناطق دیگری از کشورمان پرداخته است، در پاییز و زمستان سال ۹۰ خبر داد