سیامک بغدادی

۱۱آبان
سیامک بغدادی از پروژه شخصی خود رونمایی کرد
همکاری با کاوه یغمایی

سیامک بغدادی از پروژه شخصی خود رونمایی کرد

تازه ترین آثار سیامک بغدادی از موزیسین های سرشناس راک مراحل اخذ مجوز را طی کرده و به زودی منتشر می شود.