سيد علي مصطفوی

۲۲شهریور
به سرپرستی سید علی مصطفوی

به سرپرستی سید علی مصطفوی

گروه «سرو آزاد» به سرپرستی سید علی مصطفوی در حالی در تالار وحدت تهران به روی صحنه می رود که مجید درخشانی و وحید تاج نیز این گروه را همراهی می کنند.