سيدعباس صالحي

۲۸دی
فضای رقابتی موسیقی به بخش خصوصی می‌رود

فضای رقابتی موسیقی به بخش خصوصی می‌رود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که استدلال دست‌اندرکاران جشنواره موسیقی فجر بر این است که آن را غیر رقابتی برگزار کنند و حوزه رقابتی را به بخش خصوصی بدهند. او با این حال گفت که نسبت به این استدلال قضاوتی ندارد.