سوگینه های سرزمین کهن

۱۶آذر
چهارشنبه هجدهم آذر ماه در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران

چهارشنبه هجدهم آذر ماه در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران

ویژه برنامه «سوگینه های سرزمین کهن» چهارشنبه هجدهم آذر ماه در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. پیمان بزرگ‌نیا مدیر برگزاری برنامه «سوگینه‌های سرزمین کهن» با اشاره به برگزاری این برنامه ویژه موسیقی نواحی توضیح داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ساعت ۱۷:۳۰ چهارشنبه ۱۸ آذر ماه ویژه برنامه ای […]