سوگینه های سرزمین کهن

16آذر
چهارشنبه هجدهم آذر ماه در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران

چهارشنبه هجدهم آذر ماه در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران

ویژه برنامه «سوگینه های سرزمین کهن» چهارشنبه هجدهم آذر ماه در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. پیمان بزرگ‌نیا مدیر برگزاری برنامه «سوگینه‌های سرزمین کهن» با اشاره به برگزاری این برنامه ویژه موسیقی نواحی توضیح داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ساعت ۱۷:۳۰ چهارشنبه ۱۸ آذر ماه ویژه برنامه ای […]