سوگواره هنر عاشورایی

12مرداد
فراخوان سیزدهمین «سوگواره هنر عاشورایی» منتشر شد
برای حضور هنرمندان سراسر کشور

فراخوان سیزدهمین «سوگواره هنر عاشورایی» منتشر شد

سیزدهمین سوگواره هنر عاشورایی، با هدف تکریم ساحت امام سوم شیعیان و شهدای گرانقدر کربلا و معرفی هنرمندانه مفاهیم عاشورایی فراخوان ارسال اثر داد.