سونت های شکسپیر

۰۸مرداد
پروژه«سونت‌های شکسپیر» علی رهبری به پایان رسید
تجربه جهانی هنرمندان ایرانی

پروژه«سونت‌های شکسپیر» علی رهبری به پایان رسید

علی رهبری آهنگساز و رهبر ارکستر شناخته شده کشورمان از پایان کار آهنگسازی و تولید پروژه «سونت‌های شکسپیر» با همکاری گروهی از آهنگسازان ایرانی خبر داد.