سومین نمایشگاه سازخانه موسیقی ایران

۰۷دی
برگزاری سومین نمایشگاه سازخانه موسیقی ایران (سازخانه) در خانه هنرمندان

برگزاری سومین نمایشگاه سازخانه موسیقی ایران (سازخانه) در خانه هنرمندان

سومین نمایشگاه سازخانه موسیقی ایران(سازخانه) از روز دوشنبه نهم دی‌ با نمایش آثار بیش از ۶۰ هنرمند سازنده ساز و برگزاری نشست‌های پژوهشی تخصصی در خانه هنرمندان آغاز می‌شود.