سومین روز جشنواره موسیقی فجر

۰۱اسفند
گزارش اجراهای سومین روز جشنواره موسیقی فجر
اجرای نوازنده کوبایی و رستاک

گزارش اجراهای سومین روز جشنواره موسیقی فجر

در سومین روز سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، اجرای گروه رستاک، سولوی ویولنسل نوازنده کوبایی و گروه‌های هنرستان موسیقی دختران، استعدادهای دانشگاه هنر، اقبال آذر و آنسامبل نیواک پخش شد.