سوشا مکانی

۱۵شهریور
عکس؛

عکس؛

مسابقه آشپزی «سوشا مکانی» بازیکن پرسپولیس و «حمید حامی» خواننده پاپ!