سوریه

۱۲اسفند

​سهیل زکار درگذشت

​سهیل زکار درگذشت

۰۶آذر

نمایش فیلم ابراهیم‌ حاتمی‌کیا در لاذقیه

نمایش فیلم ابراهیم‌ حاتمی‌کیا در لاذقیه

۰۶آبان

تلفیق شاهکارهای هنری با خرابه‌های سوریه / عکس

تلفیق شاهکارهای هنری با خرابه‌های سوریه / عکس

۱۵مرداد

سازی خاص که بیماری را درمان می کند

سازی که بیماری را درمان می کند