سوره اشک

۱۳شهریور
پویش «سوره اشک» با تولید ۹ نماهنگ عاشورایی ادامه می یابد

پویش «سوره اشک» با تولید ۹ نماهنگ عاشورایی ادامه می یابد

۹ نماهنگ عاشورایی به مناسبت ایام محرم توسط مرکز موسیقی و معاونت سینمایی حوزه هنری در دست تولید و انتشار است.