سوختگی

20مهر

آتش‌سوزی در صحنه سریال سیروس مقدم/ سوختگی شدید و حال وخیم طراح صحنه

آتش‌سوزی در صحنه سریال سیروس مقدم/ سوختگی شدید و حال وخیم طراح صحنه