سوئیس

۰۳خرداد

مرگ مشکوک کاریکاتوریست ایرانی در سوئیس

مرگ مشکوک کاریکاتوریست ایرانی در سوئیس

۲۷اردیبهشت

رقابت فیلم‌های ایرانی در زوریخ سوییس

رقابت فیلم‌های ایرانی در زوریخ سوییس

۱۲اردیبهشت

چرا جشنواره لوکارنو لغو شد؟

چرا جشنواره لوکارنو لغو شد؟

۰۴خرداد

فیلم | پیانو نوازی معلق بین آسمان و زمین در سوئیس

فیلم | پیانو نوازی معلق بین آسمان و زمین در سوئیس

۱۸شهریور
در ادامه فعالیت های بین المللی خود

در ادامه فعالیت های بین المللی خود

علیرضا قربانی خواننده موسیقی ایرانی در ادامه فعالیت های بین المللی خود طی روزهای آینده در یک فستیوال اروپایی به اجرای برنامه می پردازد.