سوئیس

03خرداد

مرگ مشکوک کاریکاتوریست ایرانی در سوئیس

مرگ مشکوک کاریکاتوریست ایرانی در سوئیس

27اردیبهشت

رقابت فیلم‌های ایرانی در زوریخ سوییس

رقابت فیلم‌های ایرانی در زوریخ سوییس

12اردیبهشت

چرا جشنواره لوکارنو لغو شد؟

چرا جشنواره لوکارنو لغو شد؟

04خرداد

فیلم | پیانو نوازی معلق بین آسمان و زمین در سوئیس

فیلم | پیانو نوازی معلق بین آسمان و زمین در سوئیس

18شهریور
در ادامه فعالیت های بین المللی خود

در ادامه فعالیت های بین المللی خود

علیرضا قربانی خواننده موسیقی ایرانی در ادامه فعالیت های بین المللی خود طی روزهای آینده در یک فستیوال اروپایی به اجرای برنامه می پردازد.