سه تارنوازان صبا

۳۱مرداد
دوم شهریور ماه سال جاری

دوم شهریور ماه سال جاری

کنسرت گروه «سه تارنوازان صبا» به خوانندگی امیر اثنی عشری، دوم شهریور ماه در ساری به روی صحنه می رود.
+جزئیات و پوستر کنسرت به همراه اطلاعات بلیت فروشی