سهیلاپورگرامی

۲۶خرداد
از طریق گیشه تالار وحدت و دفتر آوای مهربانی

از طریق گیشه تالار وحدت و دفتر آوای مهربانی

فروش بلیت کنسرت گروه آوای مهربانی به سرپرستی و خوانندگی سهیلاپورگرامی و دولتمند خلف (خواننده تاجیک) از امروز آغاز شد.