سهيل ذوالفنون

۱۰اردیبهشت

سهیل ذوالفنون خبر داد

سهیل ذوالفنون از اننشار برخی  آثار جلال ذوالفنون که در سالهای آخر عمرش مشغول ضبط و گردآوری آنها بوده،  در آینده ای نزدیک خبر داد. سهیل ذوالفنون فرزند جلال ذوالفنون در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران درباره این آثار گفت: پدر در زمان حیاتشان چندین کار در دست تولید داشتند که من […]