سهراب کاشف رهبری ارکستر کنسرت هنرستان موسیقی دختران را برعهده گرفت

03شهریور
با تمرکز بر کارهای آموزشی

با تمرکز بر کارهای آموزشی

سهراب کاشف دوشنبه پنجم شهریور ماه سال ۹۷ رهبری ارکستر کنسرت هنرستان موسیقی دختران را به عهده می گیرد.