سهراب کاشف رهبری ارکستر کنسرت هنرستان موسیقی دختران را برعهده گرفت

۰۳شهریور
با تمرکز بر کارهای آموزشی

با تمرکز بر کارهای آموزشی

سهراب کاشف دوشنبه پنجم شهریور ماه سال ۹۷ رهبری ارکستر کنسرت هنرستان موسیقی دختران را به عهده می گیرد.