سنگ قبر مرتضی پاشایی

29آذر
با برگزاری مراسم خصوصی

با برگزاری مراسم خصوصی

ساعت ۱۱ صبح ۲۹ آذرماه سنگ اصلی مزار «مرتضی پاشایی» خواننده موسیقی پاپ نصب گردید. این مراسم به صورت خصوصی و تنها با حضور افراد خانواده و تعدادی از دوستان و آشنایان او برگزار شد.