سنتوری دیگر

۲۹خرداد
با اجرای «رضا ورزنده»

با اجرای «رضا ورزنده»

آلبوم «سنتوری دیگر» با اجرای «رضا ورزنده»، از سوی مؤسسه فرهنگی و هنری «چهارباغ بانگ» منتشر و راهی بازار موسیقی کشور شد.