سمفوني هرمز

۲۶آذر
گفت‌وگو با شاهین فرهت به مناسبت انتشار آخرین اثرش سمفونی شماره ۱۶

گفت‌وگو با شاهین فرهت به مناسبت انتشار آخرین اثرش سمفونی شماره ۱۶

سمفونی هرمز شانزدهمین سمفونی شاهین فرهت آهنگساز و موزیکولوگ شهیر ایرانی است که بنا به قول خود او بیش از سایر سمفونی‌های آهنگساز، زمان برده است و چنانچه در گفت‌وگوی پیش رو ملاحظه خواهید کرد اهمیت این اثر برای خود او هم بسیار بیشتر از سایر سمفونی‌های ساخته اوست چرا که این کار در واقع بزرگداشتی برای هرمز فرهت یکی از مهم‌ترین آهنگسازان و پژوهشگران موسیقی در ایران است.
+ بازگشتی به سمفونی‌های اولیه