سعدی یوسف

۲۴خرداد
«سعدی یوسف» درگذشت

«سعدی یوسف» درگذشت

«سعدی یوسف» شاعر عراقی و یکی از برجسته‌ترین شاعران جهان عرب درگذشت.