سعدی ناظری

06دی
تشریح تازه ترین اوضاع جسمانی شهرام ناظری در گفتگو با برادر این هنرمند

تشریح تازه ترین اوضاع جسمانی شهرام ناظری در گفتگو با برادر این هنرمند

برادر خواننده پیشکسوت موسیقی کشورمان در تشریح تازه ترین اوضاع جسمانی وی خبر داد و گفت فردا برخی آزمایش ها انجام می گیرد.