سعدی ناظری

۰۶دی
تشریح تازه ترین اوضاع جسمانی شهرام ناظری در گفتگو با برادر این هنرمند

تشریح تازه ترین اوضاع جسمانی شهرام ناظری در گفتگو با برادر این هنرمند

برادر خواننده پیشکسوت موسیقی کشورمان در تشریح تازه ترین اوضاع جسمانی وی خبر داد و گفت فردا برخی آزمایش ها انجام می گیرد.