سعدی شیرازی

02اردیبهشت

عارفی که سعدی بر پیکر او نماز خواند

عارفی که سعدی بر پیکر او نماز خواند

01اردیبهشت

تصاویر | ابتکار خلاقانه در عکاسی از مقبره سعدی شیرازی

تصاویر | ابتکار خلاقانه در عکاسی از مقبره سعدی شیرازی

30فروردین

بزرگداشت سعدی در جهان مجازی

بزرگداشت سعدی در جهان مجازی

14اسفند

پیام فردوسی و سعدی برای روزهای کرونایی/ شاعران بزرگ چه سروده‌اند؟

پیام فردوسی و سعدی برای روزهای کرونایی/ شاعران بزرگ چه سروده‌اند؟

05آبان

«بنی آدم» در لیست قطعات آلبوم گروه موسیقی انگلیسی مشهور

«بنی آدم» در لیست قطعات آلبوم گروه موسیقی انگلیسی مشهور