سریال پدر

۲۴اسفند

ریحانه پارسا، همبازی امین حیایی و امیر جعفری

ریحانه پارسا، همبازی امین حیایی و امیر جعفری

۱۹آذر
لیلای سریال «پدر» بازیگر «توبه از عشق» شد؟

لیلای سریال «پدر» بازیگر «توبه از عشق» شد؟

لیلای سریال «پدر» بازیگر «توبه از عشق» شد؟

۲۷بهمن

عکسی که ریحانه پارسا از مادر بسیار جوانش منتشر کرد

عکسی که ریحانه پارسا از مادر بسیار جوانش منتشر کرد

۰۸بهمن

ریحانه پارسا برای «پدر» اشک‌ ریخت

ریحانه پارسا برای «پدر» اشک‌ ریخت