سریال سیگنال موجود است

22شهریور
با ایفای نقش در سریال موسیقایی «سیگنال موجود است»

با ایفای نقش در سریال موسیقایی «سیگنال موجود است»

«علی صادقی» بازیگر کمدی سر‌شناس، خواننده زیرزمینی شد!