سریال خارجی

۲۰آذر

کشته شدن یکی از عوامل سریال «قدرت» سر صحنه فیلمبرداری

کشته شدن یکی از عوامل سریال «قدرت» سر صحنه فیلمبرداری

۲۲شهریور

در حاشیه خبر

جزئیات درگذشت ناگهانی حسین عرفانی از زبان دوست ۶۰ ساله‌اش

۲۲شهریور

در حاشیه خبر

هنرمند سرشناس عرصه دوبله که درگذشت در کنار همسر و دخترش/ عکس