سرژ سرکیسیان

11خرداد
به پاس انجام خدمات فرهنگی به تاریخ و فرهنگ ایران و ارمنستان

به پاس انجام خدمات فرهنگی به تاریخ و فرهنگ ایران و ارمنستان

«سرژ سرکیسیان» رییس‌جمهور ارمنستان با اهدای نشانی از «رازمیک اوهانیان» استاد موسیقی ایرانی تقدیر کرد.
+«رازمیک اوهانیان» در سال ۹۴ نشان درجه یک هنری را از دست رئیس جمهور کشورمان دریافت نمود