سرپرست گروه موسیقی «آوای تبری»

22آبان
سرپرست گروه موسیقی «آوای تبری»: قصه مازندران با زبان موسیقی شنیدنی شد
از «دِتارچی» تا «زخم نیما»

سرپرست گروه موسیقی «آوای تبری»: قصه مازندران با زبان موسیقی شنیدنی شد

سرپرست گروه موسیقی «آوای تبری» از ساخت چند پروژه متفاوت و کمتر تجربه شده در حوزه موسیقی منطقه مازندران با حضور نوازندگان جوان این منطقه طی ماه های گذشته خبر داد.