سرپرست گروه خنیا

11آبان
سرپرست گروه خنیا:

سرپرست گروه خنیا:

سرپرست گروه خنیا از فعالیت های جدید خود خبر داد. پری ملکی که شهریور امسال در تهران روی صحنه رفت ارز برنامه ریزی های جدید برای اجرای زنده خبر داد و توضیح داد که به زودی اخبار اجراهای جدیدش را در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد. گفتگوی خبرنگار «موسیقی ما» با پری ملکی را […]