سرپرست معاونت وزارت ارشاد

04مهر
انتصاب محمد شالویی به سرپرستی معاونت هنری وزارت ارشاد
با حکمی از وزیر ارشاد

انتصاب محمد شالویی به سرپرستی معاونت هنری وزارت ارشاد

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی محمود شالویی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی را با حفظ سمت به عنوان «سرپرست معاونت امور هنری» منصوب کرد.