سرو باد

12آذر
از سوی نشر موسیقی پارت

از سوی نشر موسیقی پارت

آلبوم موسیقی «سرود باد» با تکنوازی سه تار و با همراهی کوزه از سوی نشر موسیقی پارت منتشر شد.